nabava

Temeljem članka 80. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi ( NN 120/16) ravnateljica Doma zdravlja Sisak dana 6. lipnja 2017. godine daje sljedeću IZJAVU O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA