Pozivaju se slijedeći kandidati/ kandidatkinje:

1. Sandra Džafo
2. Martina Ferić
3. Matea Briševac
4. Marija-Magdalena Josipović
5. Ana Klačinski
6. Borna Stuparić

koji su podnijeli zamolbe u svezi natječaja za prijem u radni odnos medicinska sestra- tehničar/ SSS zdravstveni radnik/dentalni asistent na određeno vrijeme (objavljen na stranici Zavoda za zapošljavanje dana 25.8.2020.) u Dom zdravlja Sisak na razgovor za posao dana 9. rujna 2020. godine (srijeda ) u 9.00 sati.
Razgovor će se održati u Domu zdravlja Sisak, Kralja Tomislava 1, 2 kat (Uprava Doma zdravlja Sisak).
Ukoliko kandidat/kandidatkinja ne dođe u zakazano vrijeme na razgovor smatrat će se da je odustao/la.