Pozivaju se slijedeće kandidatkinje:

1. Aleksandra Priljeva

2. Israa Sleiman El Moussawi Kansou

3. Viktoria Migalić

koje su podnijele zamolbu u svezi natječaja za prijem u radni odnos doktora medicine dentalne na određeno vrijeme (objavljen na stranici Zavoda za zapošljavanje dana 21.9.2020.) u Dom zdravija Sisak na razgovor za posao dana 2. listopada 2020. godine ( petak ) u 9.00 sati.
Razgovor će se održati u Domu zdravlja Sisak, Kralja Tomislava 1, 2 kat ( Uprava Doma zdravlja Sisak ).

Ukoliko kandidat/kandidatkinja ne dođe u zakazano vrijeme na razgovor smatrat će se da je odustao/la.