Na temelju članka 26. Statuta Doma zdravlja Sisak, a u svezi s natječajem za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme, objavljenog na stranicama Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 21.9.2020. godine, ravnateljica Doma zdravlja Sisak dana 2. lisopada 2020. godine donosi slijedeću

 

ODLUKU O ODABIRU KANDIDATA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

  1. Israa Sleiman El Moussavvi Kansou, dr. med. dent. odabire se kao kandidatkinja za radno mjesto doktorica medicine dentalne na određeno vrijeme u ordinaciji dentalne medicine u Domu zdravlja Sisak.
  2. Imenovana zdravstvena radnica iz prethodne točke ove odluke ispunjava uvjete za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme
  3. Sva prava iz rada i po osnovi rada, radnica iz točke 1. ove odluke ostvarivati će u Domu zdravlja u skladu sa Zakonom, Kolektivnim u ugovorom za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i općim aktima Doma zdravlja.
  4. Izabrana kandidatkinja dužna se javiti u Upravu Doma zdravlja Sisak radi dogovora o stupanju na rad.
  5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 


PREUZMITE ODLUKU: