Na temelju članka 26. Statuta Doma zdravlja Sisak, a u svezi sa natječajem za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme, objavljenog na stranicama Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 30.11.2020. godine, ravnateljica Doma zdravlja Sisak dana 14. prosinca 2020. godine donosi slijedeću

ODLUKU O ODABIRU KANDIDATA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

1. Mia Peldić odabire se kao kandidatkinja za radno mjesto medicinske sestre-medicinskog tehničara / dentalni asistent-ica / SSS zdravstveni djelatnik u ordinaciji dentalne medicine Martinska Ves
2. Imenovana zdravstvena radnica iz prethodne točke ove odluke ispunjava uvjete za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme
3. Sva prava iz rada i po osnovi rada, radnica iz točke 1. ove odluke ostvarivati će u Domu zdravlja u skladu sa Zakonom, Kolektivnim u ugovorom za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i općim aktima Doma zdravlja.
4. Izabrana kandidatkinja dužna se javiti u Upravu Doma zdravlja Sisak radi dogovora o stupanju na rad.
5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.


PREUZMITE ODLUKU: