Na temelju članka 26. Statuta Doma zdravlja Sisak, a u svezi sa natječajem za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme, objavljenog na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 9.12.2020. godine, ravnateljica Doma zdravlja Sisak dana 1. travnja 2021. godine donosi slijedeću:

Odluku o odabiru kandidata za prijem u radni odnos- doktorica medicine dentalne na određeno vrijeme u ordinaciji dentalne medicine Hrvatska Dubica.