Na temelju članka 26. Statuta Doma zdravlja Sisak, a u svezi natječaja za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme objavljenim u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 24.3.2021. godine, ravnateljica Doma zdravlja Sisak dana 12. travnja 2021. godine donosi slijedeću

ODLUKU
o poništenju natječaja za radno mjesto spremač/spremačica