Na temelju članka 26. Statuta Doma zdravlja Sisak, a u svezi sa natječajem za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme, objavljenog na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 24.3.2021. godine, ravnateljica Doma zdravlja Sisak dana 14. travnja 2021. godine donosi slijedeću:

Odluku o odabiru kandidata za prijem u radni odnos- medicinska sestra-tehničar