Na temelju članka 26. Statuta Doma zdravlja Sisak, ravnateljica Doma zdravlja Sisak raspisuje slijedeći

NATJEČAJ
za prijem u radni odnos jednog doktora-doktorice medicine/dr. med. spec. opće/obiteljske medicine za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u ordinaciji obiteljske medicine Sisak.