Na temelju članka 26. Statuta Doma zdravlja Sisak, a u svezi sa natječajem za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme, objavljenog na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 8.3.2022. godine, ravnateljica Doma zdravlja Sisak dana 28. ožujka 2022. godine donosi slijedeću:

Odluku o odabiru kandidata za prijem u radni odnos- primalja / medicinska sestra-tehničar