Na temelju članka 26. Statuta Doma zdravlja Sisak, ravnateljica Doma zdravlja Sisak raspisuje slijedeći

NATJEČAJ
za prijem u radni odnos jednog magistra/magistre medicine biokemije i laboratorijske dijagnostike za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u med. biokemijskom laboratoriju Ispostava Hrvatska Kostajnica