Na temelju odredaba Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine ( „Narode novine“ broj 100/11, 133/11, 54/12, 48/13, 139/14, 116/15,62/16,69/16 i 6/17 ) i Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata („Narodne novine“ broj 83/15 ), a sukladno Odluci o specijalističkom usavršavanju doktora medicine u djelatnosti obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i opstetricije, medicine rada i sporta, hitne medicine, oftamologije i optometrije, opće interne medicine, fizikalne medicine i rehabilitacije, kliničke radiologije, epidemiologije, školske i adolescente medicine i kliničke mikrobiologije, financijskim sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost dodijeljenih Ministarstvu zdravstva za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026, Klasa: 131-01/22-01/201, Urbroj: 534-03/22-01 od 3. svibnja 2022. godine, Dom zdravlja Sisak, objavljuje se: