Na temelju članka 23. Statuta Doma zdravlja Sisak, a u svezi Natječaja za upućivanje doktora medicine na specijalističko usavršavanje iz ginekologije i opstetricije, pedijatrija i obiteljske medicine objavljenim dana 25.5.2022 u „Narodnim novinama" br. 58/2022, ravnateljica Doma zdravlja Sisak dana 17. kolovoza 2022., godine donosi slijedeću

ODLUKU o poništenju natječaja za specijalističko usavršavanje