Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijem u radni odnos jedne medicinska sestra - tehničar / dentalnog asistenta/ice s mjestom rada u ordinaciji dentalne medicine Sisačko-moslavačke županije na lokaciji Sisak 

Preuzmite Obavijest o rezultatima javnog natječaja