Na temelju odredaba Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 100/11 do 31/17) i ), članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15), a sukladno Odluci o specijalističkom usavršavanju doktora medicine u djelatnosti obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i opstetricije, medicine rada i sporta, hitne medicine, oftamologije i optometrije, opće interne medicine, fizikalne medicine i rehabilitacije, kliničke radiologije, epidemiologije, školske i adoloscentne medicine i kliničke mikrobiologije, financijskim sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost dodijeljenih Ministarstvu zdravstva za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. klasa: 131-01/22-01/201, urbroj: 534-03/22-01 od 3. svibnja 2022. godine ravnateljica Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije raspisuje

NATJEČAJ za prijam pristupnika/ca i upućivanje na specijalizaciju

Natječaj se raspisuje za:
- tri (3) specijalizacije iz obiteljske medicine,
- četiri (4) specijalizacije iz pedijatrije,
- jedna (1) specijalizacija iz ginekologije i opstetricije