COVID-19 ordinacija u Domu zdravlja Sisak (Kralja Tomislava 1) više ne radi.