Obzirom na preporuku Kriznog stožera Ministarstva zdravstva, pozivaju se doktori dentalne medicine da počnu s radom svatko u svojoj ordinaciji i prema svom rasporedu kao prije epidemije.

Dežurna ordinacija dentalne medicine u prostoru Hitne medicinske pomoći raditi će prema sljedećem rasporedu