Obavještavamo Vas da naručivanje za testiranje na COVID-19 ostaje kako je bilo i do sada.
Jedina promjena je da će se testiranje održavati na parkiralištu kod bazena svakim radnim danom u vremenu od 7.30 do 9.30. sati.