Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije sa sjedištem na lokaciji Kralja Tomislava 1, Sisak nastao je pripajanjem ustanova Dom zdravlja Sisak i Dom zdravlja Petrinja, Domu zdravlja Kutina temeljem Odluke Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije dana 27. travnja 2022. godine i Ugovora o pripajanju od 22.kolovoza 2022. godine. Osnivač Doma zdravlja je Sisačko-moslavačka županija. Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije djelatnosti obavlja na 32 lokacije.
web stranica Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije je: www.dzsmz.hr