Radne subote doktora u ginekološkim ordinacijama u Domu zdravlja Sisak

1. dr. Valentić Petrović 1. u mjesecu
2. dr. Banić 3. u mjesecu
3. dr. Miškulin 2. u mjesecu
4. dr. Novak 4. u mjesecu