Na temelju članka 21. Statuta Doma zdravlja Sisak, ravnateljica Doma zdravlja Sisak raspisuje slijedeći NATJEČAJ za prijem u radni odnos jednog doktora/ doktorice medicine za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u ordinaciji obiteljske medicine Sisak (zamjena za vrijeme trajanja specijalizacije).

POGLEDATI